It was not death

         „Ocknęła się w innej przestrzeni. W innym czasie i wymiarze. Świat, który tak brutalnie wyrwał ją ze snu miał klimat obcego,…

Yuna process

New way to digital painting and new witch, Yuna!This is first process. I want to make more details, but I’m not patient.